Selasa, 17 Januari 2012

Kajian Doa dan Dzikir Setelah Shalat


Terkadang, karena belum tahu atau keperluan penting, kita lupa bahwa usai setiap melaksanakan sholat, kita dituntunkan untuk membaca do'a. Untuk itu, berikut saya coba tampilkan beberapa do'a yang bisa kita mohonkan kepada SANG PENCIPTA agar kita senantiasa berada pada jalan yang sudah diridhoiNYA.
Semoga bermanfaat....

Bacaan dzikir dan doa tersebut antara lain:

1. AstaghfirULLAAHal 'azhiim (3x)
Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung

2. ALLAAHumma antas salaam, wa minkas salaam, tabaarakta yaa dzal jalaali wal ikraam
Ya Allah, Engkau Maha Sejahtera, dan dari-Mu lah kesejahteraan, Maha Berkat Engkau ya Allah, yang memiliki kemegahan dan kemuliaan

3. ALLAAHumma laa maani'a limaa a'thoita walaa mu'thiya limaa mana'ta walaa yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu
Ya Allah, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi pemberian_mu, dan tak ada pula sesuatu yang dapat memberi apa-apa yang Engkau larang, dan tak ada manfaat kekayaan bagi yang mempunyai, kebesaran bagi yang dimilikinya, kecuali kekayaan dan kebesaran yang datang bersama ridha-Mu

4. Membaca tasbih, tahmid, takbir, dan tahlil, yaitu:
• SubhaanALLAAH (33x) "Maha Suci Allah"
• AlhamduLILLAAH (33x) "Maha terpuji Allah"
• ALLAAHu Akbar (33x) "Allah Maha Besar"
dan ditutup dengan
• Laa ilaaha illALLAAHu wahdahu laa syariikalah, lahul mulku walahul hamdu wahuwa 'alaa kulli syain qadiir (1x)

Tidak ada Tuhan selain Allah, sendiri-Nya; tiada sekutu bagi-Nya. Milik-Nya lah kerajaan dan pujian. Dia Maha Kuasa atas segala-galanya.

5. Ayatul Kursiy (Surah Al Baqarah 255)
ALLAAHu la ilaaha illa huwal hayyul qayyum, laa ta'khudzuhuu sinatuwwalaa nauum, lahuu maa fissamaawaati wamaa fil ardhi, man dzalladzii yasyfa'u 'indahuu illaa bi-idznih, ya'lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum, walaa yu hiithuuna bisyai-immin'ilmihii illaa bimaa syaa-a, wasi'a kursiyyuhussamaawaati wal ardhi, walaa ya-uudhuhuu hifdhuhumaa wahuwal 'aliyyuul 'adhiim.

Allah, tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Hidup Kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tertidur. Kepunyaan-Nya apa yang ada di langit dan di bumi. Siapakah yang adapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah Subhanhu Wa Ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kerajaan Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

6. Surah Al Ikhlas dan surah Al Mu'awwidzatain (yaitu surah Al Falaq dan An-Nas)
• Surah Al Ikhlash:
• Surat Al Falaq
• Surah An Nas

Dzikir-dzikir tersebut di atas boleh biasa digunakan setelah melakukan shalat fardhu, atau dipilih beberapa diantaranya sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Atau, boleh juga dzikir-dzikir yang lain, asalkan sesuai dengan amalan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam.

7. Do’a-do’a sesudah sholat
Awalilah do’a dengan hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam

a. Sebaiknya setiap berdoa jangan meninggalkan kesempatan buat mendoakan ibu dan bapak kita sebagai orang tua yang patut dihormati:

Rabbighfirlii wa liwaalidayyaa warhamnii warhamhumaa kamaa rabbayaanii shaghiira.
Oh Tuhan, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, kasihanilah aku dan sayangilah keduanya sebagaimana mereka mengasihiku diwaktu kecil.

b. ALLAAHumma a’innaa ’alaa dzikrika, wa syukrika, wa husni ’ibaadatik
Ya Allah, tolonglah kami agar mampu senantiasa mengingatMU, mensyukuri segala nikmat karuniaMU, senantiasa meningkatkan intensitas ibadah kami kepadaMU

c. ALLAAHumma innii as-alukal jannah, Allahumma ajirnii minannaar (7x)
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon surga kepada-Mu, ya Allah, bebaskan aku dari siksa neraka.

Dan masih banyak doa2 yang lain. doa-doa di atas boleh dibaca semuanya sesudah shalat, atau dipilih di antara doa yang disukai dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Boleh juga membaca doa-doa yang lain, tentunya doa yang terbaik ialah yang berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam atau dari para Nabi Allah yang lain. Juga diperbolehkan berdoa dengan bahasa kita sendiri.


10. Do’a-do’a Penutup.

ALLAAHumma taqobbal minna, innaka antassamii’ul ’aliim, wa tub’alaina, innaka antattawwaaburrahiim
Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, sesungguhnya Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui…
Dan terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang..

Robbanaa aatinaa fiddun-yaa hasanah. Wafil aakhiroti hasanah. Waqinaa ’adzaa bannaar.
Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka

Subhaana robbika robbil izzati 'ammaa yashifuun,
wasalaamun 'alal mursaliin,
walhamdu LILLAAHii robbil 'aalamiin.
Maha Suci Engkau Yaa Allah, Tuhan Yang Maha Mulia, maha suci Engkau dari segala sifat-sifat yang dinisbatkan oleh orang-orang kafir kepadaMU,
dan salam ta'zim bagi seluruh nabi dan utusan,
dan segala puji hanya bagi Allah, Tuhan Semesta Alam 


FORTUNER BARBER SHOP - PADANG
Dikutip dan Ringkas Judul oleh Dakwah Syariah

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...